U boku Polaków

Od lewej: gen. Antoni Listowski, Symon Petlura, płk Salśkij, gen. Marko Bezruczko, kwiecień 1920 r.
Od lewej: gen. Antoni Listowski, Symon Petlura, płk Salśkij, gen. Marko Bezruczko, kwiecień 1920 r. / Źródło: FOT. NAC
Dodano 3
Pomoc oddziałów złożonych z Rosjan, Ukraińców, Kozaków i Białorusinów była cenna – każdy żołnierz się liczył – choć kłopotliwa.

Podczas tegorocznego Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia minister obrony narodowej Antoni Macierewicz złożył wieniec na grobie gen. Marka Bezruczki, znajdującym się na warszawskim cmentarzu prawosławnym. W sierpniu w Równem na Ukrainie została odsłonięta tablica upamiętniająca generała. Napis w językach polskim i ukraińskim głosi, że Bezruczko jest bohaterem narodu polskiego i ukraińskiego, który w sierpniu 1920 r. powstrzymał napór Armii Czerwonej na Zamość, „wnosząc olbrzymi wkład w ocalenie Europy przed bolszewizmem”. (...)

W lutym 1920 r. zaczęła się w Brześciu organizacja jednostki, która stała się 6. ukraińską dywizją. W okolicach Kamieńca Podolskiego powstawał oddział będący zawiązkiem 2. dywizji. W kwietniu 1920 r. została podpisana umowa polityczna między Polską a istniejącą już tylko na papierze Ukraińską Republiką Ludową. Realny kształt mogła jej nadać polska ofensywa na Kijów. Petlura musiał wyrzec się ziem na zachód od Zbrucza, a aspiracje ukraińskie sięgały przecież za San. Taka jednak była cena poparcia ukraińskiej niepodległości. Kilka dni po zawarciu umowy rozpoczął się marsz na Kijów. Wzięły w nim udział dwie dywizje ukraińskie. Liczyły razem – jak podaje prof. Karpus – ok. 8 tys. żołnierzy. (...)

Cennymi sojusznikami w wojnie z bolszewicką Rosją mogli być oficerowie i żołnierze rosyjscy, którzy znaleźli się na terytorium państwa polskiego. Niestety, niechęci z obu stron spowodowały, że udział Rosjan w wojnie polsko-bolszewickiej był znacznie mniejszy, niż mógłby być.

Okładka miesięcznika Historia Do Rzeczy: 12/2016
Cały artykuł dostępny jest w 12/2016 wydaniu miesięcznika „Historia Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ Źródło: DoRzeczy

Czytaj także

 3
  • Musashi Miyamoto IP
    Wolna Polsko-Bolszewicka była do wygrania już w 1919r. Błędna ocena bolszewizmu i tendencje nacjonalistyczne były powodem niewykorzystania szansy odtworzenia Rzeczypospolitej sprzed 1772r. oraz rozgromienia komunizmu. Przez okres zaborów Polacy posiadali majątki posługiwali się językiem ojczystym na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Inflantach. W 1920r po podpisaniu haniebnego Traktatu Ryskiego, pozostawieni na pastwę Czerezwyczajki, zostali prawie w 100% wymordowani.
    Dodaj odpowiedź 14 0
      Odpowiedzi: 1