Historia współczesna„Zamienił się w żywą pochodnię”. Horror polskiego kapłana w ZSRS

„Zamienił się w żywą pochodnię”. Horror polskiego kapłana w ZSRS

Rys. Krzysztof Wyrzykowski
Rys. Krzysztof Wyrzykowski
Dodano 9
Upodlony przez sowiecką bezpiekę polski kapłan popełnił drastyczne samobójstwo.

Rzeczna rybitwa zatoczyła koło nad szarymi dachami Żytomierza i powoli opadła na plażę. Ciemna i mętna rzeka Teterew stała w szerokim rozlewisku. Tafla wody zdawała się zlewać z ołowianym niebem. Na brzegu zalegały hałdy brudnego śniegu.

Rybitwa przysiadła na odwróconej do góry dnem łódce i ze zdziwieniem obserwowała zbliżającego się do rzeki człowieka. Miał niebywale wychudzoną twarz, przedwcześnie posiwiałe włosy, ubranie w nieładzie. A w oczach desperację. Wiatr rozwiewał poły jego uwalanej w błocie sutanny.

Po dojściu do rzeki mężczyzna ukląkł na piasku i trzęsącymi się, zgrabiałymi od zimna rękami wyciągnął zza pazuchy butelkę. Uniósł ją do góry i wylał całą zawartość na siebie. Na głowę, twarz, szyję, ramiona, korpus, nogi. Następnie wyjął zapałki…

Chwilę później rozległ się potworny krzyk. Spłoszona rybitwa zerwała się do lotu, a mężczyzna zamienił się w żywą pochodnię. Ostatnim przedśmiertnym wysiłkiem samobójca wstał z kolan i – trawiony przez płomienie – zaczął kroczyć w stronę miasta.

Świadkiem przerażającej, mrożącej krew w żyłach sceny była przechodząca w pobliżu kobieta. Rzuciła się na ratunek, próbowała ocalić mężczyznę, ale było za późno. Usłyszała tylko, jak wycharczał przez spalone usta:

– Ja przeciw ludzkości zgrzeszyłem… Musiałem siebie ukarać…

Według innej wersji próbującym go ratować włościanom powiedział:

– Nie trzeba, nie trzeba. Pozwólcie mi umrzeć w męczarni za Chrystusa Pana.

Oparzenia były niezwykle rozległe. Kilka godzin później samobójca skonał w męczarniach w żytomierskiej klinice. Lekarza, którzy chciał nałożyć mu opatrunki, poprosił, żeby go nie ratował. Jak stwierdził, chce umrzeć „za grzechy popełnione wobec Boga i ojczyzny”.

Śmiertelnie rannemu człowiekowi zdążono udzielić ostatniego namaszczenia. Nazywał się Andrzej Fedukowicz i był polskim księdzem katolickim, proboszczem w miejscowej katedrze.

W szponach GPU

Spektakularne samospalenie było aktem protestu przeciwko temu, co z księdzem zrobiła sowiecka bezpieka. 4 listopada 1923 r. Fedukowicz został aresztowany w ramach fali zatrzymań polskich księży na Ukrainie sowieckiej. Przez wiele miesięcy dwaj sadyści z GPU – Uszakow i Sokołow – dręczyli i maltretowali go w kazamatach tajnej policji w Żytomierzu i Charkowie. Ksiądz był przetrzymywany w lodowatym karcerze i głodzony. Stosowano wobec niego konwejer, czyli wyniszczającą metodę tortur polegającą na uporczywym, długotrwałym pozbawianiu snu.

Ksiądz został oskarżony o to, że był agentem wywiadu II RP i prowadził „polityczną działalność antysowiecką”. Długotrwałe tortury doprowadziły ks. Fedukowicza do załamania psychicznego. Polski konsul w Kijowie, Michał Świrski, w raporcie wysłanym do Warszawy donosił, że ksiądz w wyniku „sowieckiej kuracji” był „na wpół obłąkany i zniedołężniały”.

Znajdujący się w tym rozpaczliwym stanie Fedukowicz załamał się i skapitulował. Na żądanie czekistów 9 listopada 1924 r. podpisał zredagowany przez nich „list otwarty” do papieża Piusa XI.

Oto fragment tego wstrząsającego dokumentu:

Błogosławiony Ojcze,

My niżej podpisani, mając na uwadze dobro Kościoła katolickiego na terytorium Ukrainy i zbawienie dusz wiernych, ośmielamy się złożyć do stóp Waszej Świętobliwości niektóre szczegóły charakteryzujące stan Kościoła na Ukrainie. Parafie znajdujące się na Ukrainie sowieckiej podlegają kompetencjom biskupa mieszkającego w Polsce. Zarządzanie Kościołem z zagranicy innego państwa prędzej czy później się ujawnia i pociąga za sobą prześladowanie księży przez władze, co jest zupełnie sprawiedliwem i naturalnem, gdyż w każdym dobrze urządzonym państwie rząd broni swoich praw, pociągając przestępców do odpowiedzialności kryminalnej.


W dalszej części listu napisano, że polscy księża opiekujący się wiernymi na terenie sowieckiej Ukrainy w rzeczywistości wykonywali działania szpiegowskie na rzecz Oddziału II polskiego Sztabu Generalnego.

Ja niżej podpisany, zapomniawszy o słowach apostoła Pawła: „Nie mieszać się do spraw świeckich”, poddałem się pokusie i przyjmowałem u siebie wywiadowców polskich. Dałem im miejscowe sowieckie gazety, wskazałem miejscowość, gdzie kwaterował oddział wojsk czerwonych. Stałem się agentem polskiego konsulatu. Komunikuję Waszej Świętobliwości o wyżej wymienionych faktach nie dlatego, żeby się uniewinnić, odwrotnie – jestem bardziej winien niż ktokolwiek inny. Piszę o tem tylko dlatego, żeby dać ilustrację tych warunków, w jakich znajduje się tutejszy Kościół. Błagam i proszę Waszą Świętobliwość, padając na twarz, żeby swoim autorytetem apostolskim podziałała na rząd polski, aby nie wykorzystywał księży do celów politycznych. Wasz życzliwy stosunek bezwzględnie polepszy bardzo stosunki sąsiedzkie między Polską a sowiecką Ukrainą, której rząd bez przyczyn i danych nikogo nie pozbawia życia i swobody.

Wszystko to oczywiście było stekiem wierutnych bzdur, wytworem wyobraźni perfidnych czekistów. Rzekomy list ks. Fedukowicza został natychmiast wydrukowany w dziesiątkach sowieckich gazet. Oczywiście z odpowiednim, zjadliwym antykatolickim komentarzem. W dniu jego publikacji czekiści wypuścili kapłana z więzienia.

Był to już jednak ludzki wrak. Strzęp człowieka. Dręczony wyrzutami sumienia z powodu podpisania paskudnego dokumentu, pogrążony w głębokiej depresji nie potrafił spojrzeć sobie w oczy. Jego upokorzenie przekraczało granice jego wytrzymałości…

Wspomniany wyżej polski dyplomata był wyraźnie zaniepokojony stanem księdza i apelował do swoich przełożonych o pomoc w jego natychmiastowej ewakuacji z sowieckiego piekła.

Okładka miesięcznika Historia Do Rzeczy: 3/2017
Artykuł został opublikowany w 3/2017 wydaniu miesięcznika „Historia Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 9
 • Skrzypek na dachu IP
  Dalej eurolewica jest podzielona na tych co uwazaja ze komuna trwalaby
  do dzisiaj jakby Gorbaczow tak jak Stalin i Brezniew bronil sowieckie marksismy .
  Dodaj odpowiedź 2 4
    Odpowiedzi: 0
  • Ppppp IP
   Nie było takiego kraju ZSRS istniał CCCP CZYLI ZSRR
   Dodaj odpowiedź 15 2
     Odpowiedzi: 0
   • rrrrr IP
    "Podlegają kompetencją" -- BŁAGAM! Kompetencjom!
    Dodaj odpowiedź 4 4
      Odpowiedzi: 0
    • Orontes IP
     Zsrr upadł, a Kościół w Rosji trwa
     Dodaj odpowiedź 9 3
       Odpowiedzi: 0
     • esbek IP
      A kogo to obchodzi
      Dodaj odpowiedź 6 32
        Odpowiedzi: 0
      • mr.off IP
       "Ja, zwykły, szary człowiek". List ś.p. Piotra Szczęsnego do narodu.
       https://vimeo.com/241078615
       ***
       DWA LISTY PIOTRA S.
       Pierwszy list
       Rozdawał go pod Pałacem Kultury 19 października 2017 roku.

       „1. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władzę wolności obywatelskich.

       2. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.

       3. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent), podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.

       4. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z Prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane.

       5. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju.

       6. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu).

       7. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu »religii smoleńskiej« i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się »miesięcznice smoleńskie«, i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej.

       8. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji.

       9. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów, takich jak np. Lech Wałęsa czy byli prezesi TK.

       10. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii.

       11. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych (i innych z LGBT), muzułmanów i innych.

       12. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite) Trójki – radia, którego słucham od czasów młodości.

       13. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów.

       14. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty.

       15. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.

       Protestów pod adresem obecnych władz mógłbym sformułować dużo więcej, ale skoncentrowałem się na tych, które są najbardziej istotne, godzące w istnienie i funkcjonowanie całego państwa i społeczeństwa.
       Nie kieruję żadnych wezwań pod adresem obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało. Wiele osób mądrzejszych i bardziej znanych ode mnie, podobnie jak wiele instytucji polskich i europejskich, wzywało już te władze do różnych działań i niezmiennie te apele były ignorowane, a wzywający obrzucani błotem. Najpewniej i ja za to, co zrobiłem, też takim błotem zostanę obrzucony. Ale przynajmniej będę w dobrym towarzystwie.
       Natomiast chciałbym, żeby Prezes PiS oraz cała PiS-owska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i że mają moją krew na swoich rękach.
       Wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza, i przeciwko czemu ja protestuję. I nie dajcie się zwieść temu, że co jakiś czas działalność władz uspokaja się i daje pozór normalności (jak choćby ostatnio) – za kilka dni czy tygodni znowu będą kontynuować ofensywę, znowu będą łamać prawo. I nigdy nie cofną się i nie oddadzą tego, co już raz zdobyli.
       Wprawdzie to już dość wyświechtane powiedzenie, ale bardzo tutaj pasuje: Jeśli nie my, to kto? Kto, jak nie my, obywatele, ma zrobić porządek w naszym kraju? Jeśli nie teraz, to kiedy? Każda chwila zwłoki powoduje, że sytuacja w kraju staje się coraz trudniejsza i coraz trudniej będzie wszystko naprawić.
       Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS – nawet jeśli podobają się wam postulaty PiS-u, to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysły w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie.
       Tych, którzy nie popierają PiS-u, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje, wzywam do działania – nie wystarczy czekać na to, co czas przyniesie, nie wystarczy wyrażać niezadowolenie w gronie znajomych, trzeba działać. A form możliwości jest naprawdę dużo.
       Proszę was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PiS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę (tego właśnie by chciał PiS) ani »nawrócić ich« (bo to naiwne), ale o to, aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Być może wystarczy zmiana kierownictwa partii. (…)”.
       *
       Drugi list
       Zostawił go rodzinie, skierowany jest do opinii publicznej.

       „Wstydzę się, że mam prezydenta, który jest prezydentem tylko swojej partii i jej zwolenników i który łamie konstytucję (zawetowanie dwóch niekonstytucyjnych ustaw, aby zaproponować dwie inne, ale nadal niekonstytucyjne ustawy, nie jest odkupieniem win).

       Wstydzę się, że mam premier, która realizuje wydawane jej» po linii partyjnej «polecenia.
       Wstydzę się, że znajomym z Zachodu muszę tłumaczyć, że Polska to nie to samo, co polski rząd.
       Wstydzę się, że znowu muszę używać pojęcia »nomenklatura« i sformułowania» partia i rząd«, tak jak w czasach PRL.

       Wstydzę się, widząc, jak opluwani są ludzie, którym należy się szacunek za to, co zrobili dla wolnej Polski.

       Można oczekiwać, że PiS będzie się starał pomniejszyć mój protest i będzie szukał na mnie »haków«. Postanowiłem mu to ułatwić i wskazać pierwszy punkt zaczepienia (inne będą sobie musieli wymyślić).
       Od kilku lat choruję na depresję, więc jestem tzw. osobą chorą psychicznie. Ale takich osób jak ja jest w Polsce kilka milionów i jakoś funkcjonują w sposób mniej więcej normalny, często nawet nie wiadomo o ich chorobie. Zresztą sformułowanie» choroba psychiczna «odnosi się również np. do takich dolegliwości jak bezsenność czy jąkanie się, więc niekoniecznie musi być związane z niepoczytalnością. To, co na pewno jest związane z moją chorobą, to problemy ze snem i łaknieniem, zmniejszenie energii, tendencja do odkładania wszystkiego na później (prokrastynacja) i że widzę rzeczywistość w bardziej czarnych barwach niż większość »normalnych« ludzi. Ale w tej sytuacji to nawet dobrze, bo potrafię dostrzec bardzo niepokojące sygnały wcześniej niż inni i silniej na nie reagować. I może też łatwiej mi poświęcić swoje życie, chociaż zapewniam, że wcale nie tak łatwo.

       Cóż mogę jeszcze dodać – poglądy takie jak ja wyraża wiele osób z mojego otoczenia, publicystów czy polityków, więc nie wynikają one z mojego spaczonego odbioru rzeczywistości.

       A dlaczego tak radykalna forma protestu? Bo sytuacja jest dramatyczna. Nie chodzi o to, że rząd popełnia mniej czy więcej błędów (każdy rząd to robi), ale że ten rząd wstrząsa podstawami naszej państwowości i funkcjonowania społeczeństwa. Natomiast większość społeczeństwa śpi, nie zwraca uwagi, co się dzieje, i trzeba je z tego snu obudzić. (…)”.
       Dodaj odpowiedź 8 27
         Odpowiedzi: 0
       • RUCH NARODOWY IP
        Czego Polski rząd zapomniał to umowy aby ludność Polska mogła zostać ewakuowana do Polski.
        Dodaj odpowiedź 15 2
          Odpowiedzi: 0
        • RUCH NARODOWY IP
         Na mocy haniebnego traktatu ryskiego? hahha chyba ktoś nie myślał zdobywać moskwę mając tak słabe państwo militarnie i gospodarczo pogrążone w biedzie. I co zyskał spalając się żywcem NIC
         Dodaj odpowiedź 8 10
           Odpowiedzi: 1