NowożytnośćRomanowowie. Dynastia, która zaprowadziła Rosję w tupik

Romanowowie. Dynastia, która zaprowadziła Rosję w tupik

Rodzina Romanowów w 1892 roku
Rodzina Romanowów w 1892 roku / Źródło: Wikimedia Commons
Dodano 19
Zasady samodzierżawia Romanowów prowadziły wprost do zahamowania komunikacji z poddanymi i prawie całkowitego ich uprzedmiotowienia. Wykształciły typ poddanego posłusznego i uległego wobec siły, jednak natychmiast zwracającego się przeciwko swemu władcy w obliczu jego słabości - pisze Grzegorz Janiszewski.

Władcy z dynastii Romanowów zasiadali na tronie ponad 300 lat. W tym czasie odcisnęli na Rosji niezatarte piętno, wpisując się również w historię Europy i świata. Andrzej Andrusiewicz w swojej książce w świetnym stylu przedstawia ich losy, po raz kolejny serwując czytelnikom opis dużego kawałka rosyjskiej historii. Mimo wyraźnej sympatii do carskiego rodu stara się przedstawić go obiektywnie. Nie unika opisywania dramatów, przemilczanych faktów i zachowań nieprzysparzających chluby.

Czytając książkę można być zaskoczonym, że przez długi czas następcy tronu wyłaniani byli przez gwardię przyboczną, w krwawej ceremonii polowania na zwolenników słabszego kandydata. Później nie było lepiej, a o następstwie tronu często decydował nóż, pałka, a nawet jak w przypadku Piotra III, widelec wbity w gardło. Niewątpliwe pasjonująco przedstawione są talenty kilku carów, którzy jak Piotr I rąbali dla swojego państwa okno na świat, a później jak Aleksander I sterowali jego nawą tak, że musiały się z nim liczyć europejskie mocarstwa. Podobnie jak potknięcia carskiej władzy za rządów Mikołaja II, czy ciągłe zmagania rosyjskich zwolenników „stariny” i zachodniej nowoczesności.

Jednak słowem - kluczem dla zrozumienia istoty rządów Romanowów jest "samodzierżawie". Świat mógł się zmieniać. Feudalizm mógł ustąpić kapitalizmowi. W Rosji przestano sprzedawać "martwe dusze" chłopów, a jej wielkie przestrzenie zaczęły przemierzać pociągi. Po Wołdze pływały parowce, prawie jak po Missisipi.

Jedna rzecz była jednak w państwie carów niezmienna i odporna na reformy. Carska absolutna władza dusząca wszelką wolność. To samodzierżawca decydował, jakie zmiany wprowadzać, i w jakim zakresie. Pół biedy, że często kończyło się to bezmyślnym małpowaniem zachodnich wzorców, bez głębszego zrozumienia przyczyn kopiowanych procesów i zjawisk.

Gorzej, że car miał również prawo do decydowania o tym, co jest dobre dla jego poddanych i jak uczynić ich szczęśliwymi. Jakakolwiek próba sprzeciwu wobec tego uszczęśliwiania na siłę kończyła się zwykle jak pisze autor "biciem knutem i wysłaniem na Sybir".

To chyba najtragiczniejszy rys historii Rosji wyłaniający się po lekturze książki. Zasady samodzierżawia Romanowów prowadziły wprost do zahamowania komunikacji z poddanymi i prawie całkowitego ich uprzedmiotowienia. Wykształciły typ poddanego posłusznego i uległego wobec siły, jednak natychmiast zwracającego się przeciwko swemu władcy w obliczu jego słabości.

Nie dziwi więc, że ostatnie lata panowania dynastii to okres nieustannych niepokojów społecznych, spisków, zamachów na carów, gubernatorów i policmajstrów. W obliczu nieustępliwości samodzierżawców i braku jakiejkolwiek dyskusji w kwestiach reform, zmiany próbowały wprowadzać elementy kompletnie wrogie dynastii, jak opanowujący w tajemnicy struktury władzy masoni (na których rolę tak narzeka autor), i posługujący
się bez umiaru kulą i bombą rewolucjoniści. Zwykle jedyną na to odpowiedzią carów było jeszcze więcej represji. Nie dziwi w końcu, że po upadku caratu w Rosji zwyciężyli bolszewicy, którzy z jeszcze większym zapałem niż Romanowowie zaczęli uszczęśliwiać swoich poddanych. I stosować nieporównanie większy terror.

Podczas długich rządów Romanowów, Rosja przeszła drogę od marginalnego z perspektywy europejskiej państwa na mroźnych krańcach kontynentu, do światowego mocarstwa. Dynastia była też świadkiem, a właściwie sprowokowała największą katastrofę w dziejach Rosji, jakimi były Rewolucja Październikowa i rządy bolszewików. Sama też padła ich ofiarą.

Patriarcha Moskwy Cyryl stwierdził, że "wielką Rosję zbudował naród prowadzony przez panującą dynastię". Czytając książkę Andrusiewicza - przy całej sympatii autora do Romanowów - trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że zbudowali oni co prawda potężną Rosję, ale naród zaprowadzili w tupik, z którego nie może wyjść do dzisiaj.

Książka nie jest polonocentryczna. Romanowowie do dzisiaj tytułują się królami Polski, ale to historia przede wszystkim rosyjskich władców. Szkoda jednak, że autor potraktował pewne polskie wątki dosyć oględnie. Np. powstanie styczniowe. To nie carski ukaz skończył na polskich ziemiach feudalizm. Stało się to gdzieś przy powstańczym ognisku, przy którym zasiedli razem Polacy - dziedzic z chłopem. Rosjanom - głównie
za sprawą Romanowów, nie było dane przeżyć takich doświadczeń.

Andrzej Andrusiewicz

Romanowowie. Imperium i familia”

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017

Czytaj także

 19
 • Wprowadzam IP
  Gdy na studiach miałem do czynienia z historią Rosji -- a autor podręcznika do prawicowców nie należał (Ludwik Bazylow) -- nie mogłem wyjść z podziwu, jak MAŁO rewolucjonistów tracono. Jeśli ktoś nie sztyletował, tylko był inteligentem z kółka rewolucyjnego, przeważnie dostawał klapsa -- parę lat zsyłki, niekoniecznie za Uralem. Zupełny rozdźwięk z naszymi stereotypami. Gdyby Rosja rzeczywiście była taka zamordystyczna, jak to sobie wyobrażamy, nie byłoby żadnej rewolucji -- nie żyliby potencjalni prowodyrzy...
  Dodaj odpowiedź 5 0
    Odpowiedzi: 0
  • Szacki IP
   Rządy Romanowów przy bolszewickiej dyktaturze były sielanką dla Rosji.
   Dodaj odpowiedź 19 1
     Odpowiedzi: 0
   • Andrzej IP
    ROLA ŻYDÓW W:"REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ I WE WCZESNYCH LATACH SOWIECKIEGO REŻIMU"!!!
    Wcześniejsze badania Radzińskiego i innych potwierdzają:"Relację Roberta Wiltona,od 17 lat korespondenta lodyńskiego Timesa w Rosji.Jego relacja The Last Days of the Romanovs-Ostatnie dni Romanowów-orginalnie wydana w 1920 roku,ponownie wydana w 1993 roku przez Instytute for Histoical Review-jest oparta w dużej części na wnioskach ze szczegółowego śledztwa przeprowadzonego w 1919 roku,przez Mikołaja Sokołowa będącego pod komendą dowódcy Białych-Aleksandra Kołczaka.Książe Wiltona przedstawia jeden z najbardziej dokładnych i kompletnych raportów o:"Zamordowaniu Cara Mikołaja II I jego rodziny.
    Solidne zrozumienie:"Historii od dana jest najlepszym zrozumieniem terażniejszości i przewidywania przyszłości"!!!
    Przedto ludzi najbardziej się interesują się:"Historią w czasach kryzysu,gdy przyszłość nie pewna.Wraz z upadkiem:"Komunizmu,Związku Sowieckiego w 1989-1991 roku,gdy Rosjanie borykali się z:"Budowaniem Nowego Porządku na starych gruzach,historyczne kwestie stanęły w centrum uwagi.Na przykład wielu pytało:"Jak to było możliwe,że Bolszewicy.małyruch prowadzący wskazówóami niemiecko-żydowskiego filozofa-Karola Maksa,przejęli władzę w Rosji i narzucili ludziom:"DESPOTYCZNY REŻIM"!!!
    W ostatnich latach:"Żydzi na całym świecie podnoszą lamet w związku z:"ANTYSEMITYZMEM NA ZIEMIACH BYŁEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO"!!!
    W tych nowych i nie pewnych czasach wiemy,że:"Tłumione uczucie nienawiści i gniewu przeciw Żydom znowu są wyrażane"!!!
    Nawiązując do:"Sondaży Opinii Publicznej przeprowadzonego w 1991 roku-większość Rosjan chciała by Żydzi opuścili Rosję"!!!
    Ale właściwie dlaczego:"ANTYŻYDOWSKI ANTYSEMITYZM JEST TAK SZEROKO ROZPOWSZECHNIANY U LUDZI ZAMIESZKUJĄCYCH DAWNE ZIEMIE ZWIĄZKU SOWIECKIEGO?
    Dlaczego tak wielu:"Rosjan,Ukraińców,i Litwinów i innych obwinia Żydów o tak wiele nieszczęść?
    TEMAT TABU.
    Mimo że:"Populacja Żydów oficjalnie nigdy nie przekraczała 5% w skali kraju,to odgrywali oni wysoce"Nieproporcjonalnie i prawdopodobmnie decydują rolę w młodym bolszewickim reżimie,efektywnie dominując w sowieckim rządzie we wczesnych latach.Sowieccy historycy wraz z większością swoich kolegów z Zachodu,przez dekady woleli ignorować ten temat.Wszelako fakty n ie mogą być ignorowane.
    Z wyjątkiem Lenina-Włodzimierza Uljanowicza,większość najważniejszych Komunistów,którzy przejęli władzę w latach 1917-1920 roku byli:"Żydami,tak jak Leon Trocki-Lew Bronstein,dowodził Armią Czerwoną i przez pewien czas szefował stosunkami zagranicznymi"!!
    Jakow Swierdłow-Salomon był zarówno sekretarzem wykonawczym Partii bolszewickiej i jako Szef Centralnego Komitetu Wykonawczego-przewodniczącym sowieckiego rządu.Grzegorz Zinowiew-Radomylski dowdził:"Komunistyczną Międzynarodówką -Komiternem,Centralną Agencją mającą na celu:"Rozprzestrzenienia komunizmu w innych krajach,pozostali ważni Żydzi-Komisarz do spraw prasy-Karol Radek-Sobelson,Komisarz Spraw Zagranicznych-Maksim Litwinow-Wallach,Leon Kamieniew-Rosenfeld,Mojżesz Urycki.Włodzimierz Lenin był w większosci Rosjaninem i Kałmukiem,ale w 1/4 był Żydem,jego dziadek od strony matki Izrael-Aleksander Blank był:"Ukraińskim Żydem,który został ochrzczony w cerkwi"!!!
    Stając się internacjonalistą-Lenin miał w w:"Pogardzie etykę i kulturę narodową,miał mały wgląd ma swoje wiejskie pochodzenie.!!!
    Pewnego razu zauważył:"INTELIGENTNY ROSJANIN JEST PRAWIE ZAWSZE ŻYDEM,LUB KIMŚ Z ŻYDOWSKIM POCHODZENIEM"!!!
    Dodaj odpowiedź 21 2
      Odpowiedzi: 1
    • Andrzej IP
     ROLA ŻYDÓW W EWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ I WE WCZESNYM LATACH SOWIECKIEGO REŻIMU.
     W nocy z 16 na 17.07.1918 roku oddział tajnej Policji Bolszewickiej:"Zamordował Imperatora Cara Mikołaja II,ego żonę carycę Aleksandrę,jego syna carewicza Aleksego i jego 4 córki.
     Zostali zlikwidowani poprzez:"Grad kul karabinowych w piwnicy,gdzie byli wcześniej więzieniu w Jekatenrynburba na Uralu.Córki Mikołaja II zostały wykończ"Bagnetami a w gorsetach miały:"Ukryte drogie kamienie szlachetne,i dlatego nie zginęły od kul.Aby nie dopuścić do:"Zamordowania Cara Mikołaja II.ciała zostały wywiezione na wieś i szybko zakopane w:"Nieznanym grobie"!!!Początkowo:"Władze bolszewickie głosiły że Car Romanom został zastrzelony po odkryciu spisku,którego było jego uwolnienie.
     Przez pewien czas:"Śmierci carycy i dzieci pozostały w:"Tajemnicy"!!!
     Sowieccy historycy twierdzili,że:"Przez wiele lat,że lokalni bolszewicy działali na własną rękę,a założyciel:"Sowieckiego Państwa-Włodzimierz Lenin,nie miał ze zbrodnią nic wspólnego"!!!
     W 1990 roku moskiewski dramaturg i historyk Edward Radziński ogłosił wyniki swojego szczegółowego śledztwa w sprawie morderstw.Wygrzebał wspomnienia Włodzimierza Lenina,Aleksego Akimowa,który opowiada jak osobiście dostarczał rozkaz Lenina do biura z telegrafem.
     Telegram był także podpisany przez szefa rządu-Jakowa Swierdłowa.Akimow zachował orginalną:"Taśmę telegrafu jako dowód sekretnego rozkazu.
     Badania Radzińskiego ukazały,że wcześniej świadectwa potwierdziły się.Leon Trocki-jeden z najbliższych współpracowników Włodzimierza Lenina-oświadczył już lata temu,że:"Lenin i Swierdłow razem podjęli decyzję o:"Zamordowaniu Cara Mikołaja II i jego rodziny.Trocki wyjawił rozmowę z 1918 roku:
     "Moja wizyta w Moskwie miała miejsce po tymczasowym upadku Jekaterynburga,dostał się pod władanie antykomunistów.Rozmawiając zapytałem mimochodem:"A gdzie jest Car Mikołaj II?
     Wykończony,odpowiedział,został zasrtzelony!!!
     A gdzie jest jego rodzina?
     Rodzina razem z nim!!!
     Cala?Zapytałem zaskoczony!!! Wszyscy odoiwiedział Swierdłow.Co z tego?Czekał obserwując moją reakcję..Nie odpowiedziałem.!!
     Kto dojął decyzję? zapytałem!!
     My dojęliśmy decyzję"Ilicz Lenin uważał,że nie powinniśmy porzucać żywego sztandaru Białych,szczególnie w tych trudnych okolicznościach"!!!Nie zdawałem dalszych pytań.Uznałem tę sprawę za zakończoną"!!!
     Dodaj odpowiedź 15 1
       Odpowiedzi: 0
     • Jooma IP
      Co to jest "tupik"????????
      Dodaj odpowiedź 12 0
        Odpowiedzi: 2