Marek Gałęzowski

Marek Gałęzowski
Historyk i publicysta. Urodził się w 1972 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych UJ, a w 2014 r. doktora habilitowanego nauk społecznych w... pokaż więcej
Historyk i publicysta. Urodził się w 1972 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych UJ, a w 2014 r. doktora habilitowanego nauk społecznych w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Opublikował m.in. książki „Wzór piłsudczyka”.

Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny (2001), Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947 (2005), za którą otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Na wzór Berka Joselewicza. Sylwetki żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich (2010), był również współautorem syntezy Od Niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989 (2010). Ostatnia praca – Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947 (2013), uzyskała I nagrodę Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej za najlepszą monografię poświęconą pierwszej konspiracji (1939–1945), była również nominowana do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego oraz Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas.

Marek Gałęzowski pracuje w Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej (w latach 2009–2012 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN) i jest profesorem Uczelni Łazarskiego. Współpracuje z miesięcznikiem „Historia Do Rzeczy” od chwili jego powstania.
45

Opublikowane teksty