Anna Szczepańska

Anna Szczepańska
Historyk i afrykanista, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką szeregu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących głównie historii powszechnej najnowszej. Jej największa pasja to góry.
21

Opublikowane teksty