Anna Szczepańska

Anna Szczepańska
Historyk i afrykanista, doktor nauk humanistycznych. Autorka szeregu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących głównie historii powszechnej po 1945 r. Jej największa pasja to góry.
86

Opublikowane teksty