Wojciech Sopel

Wojciech Sopel
Sympatyk historii najnowszej, zainteresowany szczególnie II wojną światową. Hobbystycznie zainteresowany technicznymi aspektami wojny. Mieszka w Krakowie.
6

Opublikowane teksty