Brunon Podlacha

Brunon Podlacha
Absolwent europeistyki i stosunków międzynarodowych. Pasjonat historii, muzyki i sportu. Pisze głównie o początkach polskiego sportu i stosunkach polsko-węgierskich na przestrzeni wieków.
5

Opublikowane teksty