ŚredniowieczeJak Polska straciła Śląsk

Jak Polska straciła Śląsk

Dodano 12

Początkowo pamięć o przynależności do królewskiego rodu i związanych z tym praw do tronu w Krakowie była dość silna. Parę razy wydawało się, że śląscy Piastowie są w stanie wykorzystać „zachodniość” i związany z tym cywilizacyjny rozwój swej dzielnicy do zjednoczenia całej Polski pod swoim przewodnictwem. To przypadek Henryka Brodatego, rządzącego księstwem wrocławskim w latach 1201–1238, i jego syna Henryka Pobożnego, których plan zdobycia polskiej korony uniemożliwiły inwazja Mongołów i klęska pod Legnicą w 1241 r. Sposób, w jaki Henryk II Brodaty wzmocnił śląską, wielkopolską i krakowską dzielnicę, pozwala pomarzyć, jak cała ówczesna Polska mogłaby zdobyć się na skok cywilizacyjny pod władzą książąt z Wrocławia, bez jednoczesnego germanizacyjnego nalotu.

W miarę upływu czasu śląscy Piastowie podzielili swoją dzielnicę na coraz liczniejsze i słabsze księstewka. Linie rodowe mnożyły się. Podział na linię legnicko-brzeska, linię głogowsko-żagańsko-oleśnicka czy linię opolsko-raciborską osłabił znaczenie rodu. Stracono poczucie racji stanu. Następca Henryka Pobożnego – Władysław Rogatka (1220–1280) – zapisał się w historii haniebnie, sprzedając arcybiskupowi magdeburskiemu tereny grodu Lubisz, i zasłynął z otaczania się niemieckimi rycerzami rabusiami. Wskutek takich sympatii i nadań rośli w siłę przedstawiciele silnych niemieckich rodów Hohenzollernów czy Hohensteinów.

Ostatnim śląskim Piastem, jaki miał szanse na krakowski tron, był Henryk IV Probus (1257/58–1290), niestety bardzo już zniemczony.

Gdy na początku XIV w. „zjednoczycielem” Polski okazał się Władysław Łokietek, nie miał on już dostatecznej siły militarnej, aby zdobyć Śląsk. Jego następca Kazimierz Wielki walczył na śmierć i życie z Krzyżakami. Aby rozbić śmiertelnie groźny dla Polski alians braci zakonnych z Malborka z Czechami, musiał zrzec się w Namysłowie w 1348 r. praw Korony polskiej do Śląska.

Historycy śląskich Piastów byli wręcz bezradni wobec liczby sporów dynastycznych, żenującego żebrania o pomoc w walce u cesarzy Niemiec czy na dworze w Pradze. To, co rzucało się w oczy, to coraz słabsze ambicje i brak charyzmy, która potrafiłaby któremuś z władców skupić wokół siebie pozostałych rywali czy to żelazną wolą, czy siłą.

Multikulti czy zwykła germanizacja?

Dziś w ramach poprawności politycznej modne jest przedstawianie średniowiecznego i wczesnorenesansowego Śląska jako „miejsca pokojowego współżycia Polaków, Czechów, Niemców, Słowaków i Węgrów”. Zapomina się, że od XII w. pod fasadą tego idealizowanego dziś „spotykania się kultur” następowało stopniowe wzmacnianie się, a potem dominacja żywiołu niemieckiego. Szedł on dwiema drogami: albo poprzez imigrację osadników z Niemiec, albo poprzez niemieckie wpływy z Czech. Boom na złoża srebra w Sudetach wymagał sprowadzania wykwalifikowanych kadr z Zachodu. Miasta zyskiwały charakter czysto niemiecki, gdzie jedynie plebs i część biedniejszych rzemieślników nadal mówiły po polsku. Dwory śląskich Piastów germanizowała niemiecka kultura dworska – od turniejów rycerskich do literatury niemieckich trubadurów.

Śląscy Piastowie znali polski, ale faktycznie kulturowo stawali się Niemcami. Czy mogłoby być inaczej? Owszem, w Krakowie, już przy okazji buntu wójta Alberta, siłą zatrzymano podobne niepokojące tendencje, a potem wpływy niemieckie równoważono gośćmi z Włoch czy Francji.

W jakim stopniu na to powolne niemczenie śląskich Piastów wpłynęła polityka dynastyczna żenienia się z niemieckimi księżniczkami? Na pewno w ogromnym, bo dzieci zazwyczaj przyjmują jako rodzimy język matki.

Skoro nie powstawało polskie mieszczaństwo, rolę czynnika kulturotwórczego pełnili niemal monopolistycznie Niemcy. We Wrocławiu katedra biskupia stanowiła dość długo punkt oparcia dla tendencji propolskich. Symbolem tych dążeń był udział wrocławskiego biskupa Romka przy koronacji Przemysława na króla Polski.

Wystarczyło jednak, by w 1301 r. kontrolę nad Wrocławiem przejął król czeski Wacław, by wskutek akcji kanoników niemieckich w kapitule wrocławskiej wybrano na nowego biskupa pierwszego Niemca – Heinricha von Würbena. Do promotorów niemczyzny doszli niemieccy biskupi. Hierarchowie tacy pchali książęta śląskie ku realizacji interesów niemieckich. Jednak bywało i na odwrót. Jeśli w dzisiejszym Wrocławiu swój plac ma biskup wrocławski Nankier, to w podzięce za swoją upartą politykę propolską. Powinniśmy tę wdzięczną pamięć kultywować, a nie ulegać nowomodnym sloganom, że jakoby nie można porównywać ówczesnej świadomości narodowej z dzisiejszą. To bałamutna ideologia. Już wtedy zauważano i trwożono się z powodu dominacji języka niemieckiego w kościele i urzędach oraz oddalania się Śląska od Polski.

Czytaj także:
Polacy na krucjatach. Zapomniana epopeja naszych obrońców wiary

Gdy Polska odzyskała pełnię sił za późnych Jagiellonów, energia Rzeczypospolitej była już skierowana na wschód. Śląsk jako część korony czeskiej przejęli po 1526 r. Habsburgowie, a śląscy Piastowie przeszli w większości na protestantyzm. Jakby w ostatnim odruchu narodowej samoświadomości wśród ostatnich Piastów pojawiła się moda na polskość. Jednak ród już wygasał. Jeszcze Krystian, książę legnicko-wołowsko-brzeski, spędził lata na emigracji w Polsce i zadbał, by syn Jerzy Wilhelm nauczył się polskiej mowy. Jerzy, zwany Czwartym, umarł 21 listopada 1675 r. w Brzegu, nie pozostawiając potomka.

Przywołuje się często dwa różne zapisy z kronik Jana Długosza, pozornie ze sobą sprzeczne.

Zwolennicy tezy o odrębnym narodzie śląskim lubią cytować jako dowód rzekomo odwiecznej odrębności ostre słowa polskiego kronikarza: „Spośród narodów graniczących z Królestwem Polskim nie ma bardziej zawistnego i wrogiego Polakom niż Ślązacy”.

A jednocześnie ten sam Długosz wyrażając radość z powodu odzyskania przez Polskę Pomorza w 1466 r., pisał: „Ale jeszcze szczęśliwszym czułbym się, gdybym z łaską Bożą doczekał odzyskania i zjednoczenia z Polską Śląska”.

Schizofrenia? Nie. Długosz pisząc swoje gniewne słowa o Ślązakach, miał być może na myśli tych Piastów z owej ziemi, którzy bezrefleksyjnie wchodzili w rolę narzędzi polityki niemieckiej i czeskiej, wykazując często typową dla neofitów nadgorliwość. Jednak nie zmieniało to przekonania Długosza, że Śląsk zamieszkuje szczep narodu polskiego, z którym wiążą Polskę język i tradycja historyczna.

To, co zmarnowali Piastowie śląscy, którzy dali się rozpuścić w niemieckiej zupie etnicznej, próbowali odwojować z bronią w ręku potomkowie ich poddanych – powstańcy śląscy.

Okładka miesięcznika Historia Do Rzeczy: 5/2015
Artykuł został opublikowany w 5/2015 wydaniu miesięcznika „Historia Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 12
 • wojtekl IP
  Semka weź guma z badkow i strzel se w łeb. W te gupoty to chyba ty som nie wierzysz.
  Dodaj odpowiedź 2 4
    Odpowiedzi: 0
  • kaliber44 IP
   "Władysław" Rogatka, Henryk "II" Brodaty... I przenoszenie współczesnych kategorii socjopolitycznych (państwo, naród) na średniowiecze. Do tego zakończenie tak trywialnie patetyczne, że oczy bolą.
   Żenada, to mało powiedziane. Zajmij się pan lepiej, panie Semka, obsługą rondli.
   Dodaj odpowiedź 7 10
     Odpowiedzi: 0
   • Marek IP
    Serio, takich banałów dawno nie czytałem. Nie wnikam, czy są uwarunkowane miejscem urodzenia autora i być może "dojazdem rodziny" do owego miasta w pewnym okresie historycznym. Ale to, co tu napisał, to bzdura - a ostatnie zdanie powala na kolana. Na tym sławetnym Sląsku żyję i mieszkam, a moi przodkowie siedzą tu od kilku stuleci. W domu mamy zdjęcia, dzisiaj również fotokopie dokumentów, jakimi rodzina się wymienia. Najstarsze, będące w rękach dwóch archidiecezji, pochodzą z 1622 roku.
    Pan Semka nie bardzo chyba wie, jak najazdy mongolskie spustoszyły Sląsk, i dlatego ściągnięto tu ludzi ze wschodnich landów niemieckich - robili to biskupi. tak z Wrocławia jak z Olomouca - ponieważ lokalna populacja była tak nadwątlona, że gospodarczo region by się załamał. A drugą stroną medalu były technologie. Nawet jeśli z dzisiejszej perspektywy śmiesznie prymitywne, w tamtych czasach przełomowe. I tak ten kraj się rozwinął. It´s the economy, stupid - cytując klasyka. Inaczej byłoby z tego dzisiejsze podkarpackie albo podlaskie...
    Dodaj odpowiedź 7 15
      Odpowiedzi: 0
    • Absolwent podstawówki IP
     Bolesław Rogatka nie Władysław Rogatka!
     Dodaj odpowiedź 6 1
       Odpowiedzi: 0
     • Chrisraf IP
      Dawno nie czytalem tylu glupot. Nie wstyd panu???
      Dodaj odpowiedź 9 20
        Odpowiedzi: 0